Pirkimo pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.titemedy.lt (toliau – el. parduotuvė).

 1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo www.titemedy.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu www.titemedy.lt susijusios sąlygos. 
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:

                 3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 

                 3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

                 3.3. juridiniai asmenys;

                 3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

          4. Pirkėjas privalo susipažinti su internetinės parduotuvės patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka,  taip pat laikantis Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.

          5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose www.titemedy.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie internetinėje parduotuvėje tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

 1. Prekių užsakymai, pateikti internetinėje parduotuvėje, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
 2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.titemedy.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

      3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.titemedy.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. 

      3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

      3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

      3.4. Taisyklių 3.2. ir 3.3. punktuose numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

      3.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, titemedy.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

      3.6. Pirkėjas, naudodamasis www.titemedy.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, internetinės parduotuvės naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų www.titemedy.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

      3.7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
 3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pagal taisyklėse numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
 4. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei:
  1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
  2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
 5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju www.titemedy.lt tinklapio priemonėmis.
 6. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai titemedy.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
 7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik el.parduotuvėje naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
 9. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Užsakymai tvarkomi darbo dienomis 9-18 val.;
 3. Prekių kainos el.parduptuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
 4. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
  1. naudojantis elektronine bankininkyste;
  2. banko pavedimu;
  3. per „Paysera“ elektroninių mokėjimų sistemą.
  4. atsiskaitymas atsiėmimo metu. Grynaisiais pinigais galima atsiskaityti tik pasirinkus “Per kurjerį nurodytu adresu”. Už atsiskaitymą grynaisiais prekių pristatymo metu įmamas papildomas mokestis už grynųjų pinigų paėmimo paslaugą. 
  5. kitais el.parduotuvėje nurodytais būdais
 5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
 6. Užsakant prekes internetu pirkėjas įsipareigoja apmokėti nedelsiant ir Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
 4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje (tai fiksuojama prekės pristatymo metu), jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
 8. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į DPD paštomatą atsiimti prekes galima, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
 9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

Prekių kokybės, garantijos

 1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. 
 3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
 4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. Birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” (nauja redakcija 2014 m liepos 22 d. Nr. 738).
 2. Patvirtintą užsakymą Pirkėjas gali atšaukti, informavęs apie tai klientų aptarnavimo skyrių el. laišku info@titemedy.lt (nuo 9 iki 18 val. darbo dienomis) per 3 darbo valandas nuo užsakymo patvirtinimo, nurodydamas užsakymo numerį. Sumokėti pinigai grąžinami per 3 darbo dienas.
 3. Pirkėjui nusprendus grąžinti jau pristatytas prekes, Pirkėjas užpildo „Prekių grąžinimo formą“ ir prideda prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei atsiunčia el. paštu info@titemedy.lt, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas sprendimą dėl prekės grąžinimo ir (arba) keitimo priima per 10 darbo dienų ir pateiktu el. paštu informuoja Pirkėją.
 4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  4.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 4 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ir 8 punktuose nurodytų reikalavimų.
 5. Kokybiškos prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) Pirkėjui nepatinka, keičiamos ir priimamos iš pirkėjo per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, laikantis žemiau numatytų sąlygų ir 13 punkte pateikto nekeičiamų daiktų sąrašo.
 6. Kokybiška prekė nekeičiama ir negrąžinama, jei buvo įsigyta su nuolaida.
 7. Kokybiškos prekė(ės) grąžinamo ir (arba) keitimo išlaidas dengia Pirkėjas.
 8. Už grąžinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje bei tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
 9. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 10. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, baldų surinkimas) pinigai negrąžinami.
 11. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.
 12. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekę.
 13. Nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašas (šis sąrašas nėra baigtinis):
  • knygos;
  • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
  • kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
  • laikrodžiai
  • prekės, kurios pagamintos atsižvelgiant į asmeninį Pirkėjo pasirinkimą ar atgabentos specialiu Pirkėjo pageidavimu;;
  • prekės, kurios naudotos ne pagal paskirtį;
  • jei prekės transportavimo metu buvo pažeistos (sąlyga galioja jei prekes pasiima pats pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo);

 

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

 1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų užsakant prekes, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
 3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 4. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.
 5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.Rinkodara ir informacija

 1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.Shopping Cart